یاش زیتون
درباره ی ما

درباره ی ما

درباره ما

درباره ی ما

با بیش از 10 سال سابقه

زیتون به عنوان یکی از باارزشترین میوه‌های خوراکی و روغنی جهان شناخته می‌شود که دراین میان شهرستان طارم، به عنوان یکی از شهرستان‌های هفتگانه استان زنجان، قطب تولید زیتون کشور محسوب می‌شود.

فهرست